Voluntariat                                                Donează acum 2% din Impozit                                                      Select language  

Proiecte in derulare

“Centrul pentru familie”


« Centrul pentru familie » este un program lansat de A.S.I.S. în ultimul trimestru al anului 2007, continuat și dezvoltat an de an, care are în vedere dinamica realităților sociale și a nevoilor unor categorii defavorizate din București și a cărui metodologie de implementare valorifică experiența profesională acumulată anterior de lucrătorii noștri sociali.
Dacă în anii anteriori organizația noastră s-a ocupat prioritar de integrarea socială, prin proiecte personalizate, a tinerilor proveniți din sistemul de protecție a copilului, cât și a copiilor, adolescenților și tinerilor care trăiau în stradă, prin acest program, A.S.I.S. și-a extins inițial asistența și asupra familiilor acestor tineri, pentru a facilita reluarea relațiilor și eventuala lor reintegrare familială.

În prezent, programul se adresează:
• Familiilor defavorizate, care trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și crestere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate;
•  Familiilor în dificultate, în care existența unor probleme la nivelul familiei afectează dezvoltarea normală a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională;
• Părinților care necesită competențe/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu;
• Copiilor care au probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc.

Prin implementarea acestui program ne-am propus atingerea următoarelor obiective:
• Sprijinirea familiilor prin dezvoltarea de rețele/grupuri de suport;
• Consolidarea abilităților și cunoștintelor părinților privind îngrijirea și educarea copilului;
• Ameliorarea situațiilor de dificultate cu care se confruntă familiile beneficiare prin acordarea de sprijin material și financiar;
• Creşterea gradului de conştientizare a comunității cu privire la importanța implicării membrilor săi în acțiuni ce au drept scop diminuarea apariției riscurilor care determină separarea copilului de familia sa;
• Implicarea permanentă de voluntari.
Intervenim prin oferirea următoarelor tipuri de servicii:
• Informare (realizarea de întâlniri și distribuirea de materiale promoționale si de informare  pentru familiile beneficiare, profesioniști și alți membri ai comunității în ceea ce priveste misiunea, serviciile oferite  de organizație și modalitățile de acces la acestea);
• Reprezentarea intereselor beneficiarului (acompanierea beneficiarilor pentru facilitarea accesului la serviciile și resursele la care au dreptul conform legii şi de care au nevoie);
• Consiliere școlară (acordarea de asistență psihopedagogică părinților și copiilor, având ca scop orientarea profesională și creșterea eficienței educative);
• Consiliere vocațională și orientare profesională (acordarea de asistență pentru o mai bună înțelegere a propriei persoane și a mediului profesional, astfel încât beneficiarul să poată corela propriile interese cu solicitările pieței muncii; sprijin în realizarea demersurilor necesare angajării, participarea la cursuri de calificare profesională);
• Consiliere socială; (acordarea de asistență pentru conştientizarea resurselor şi capacităţilor pentru rezolvarea problemelor personale şi interpersonale; identificarea unor soluţii pentru problemele constientizate; angajarea responsabila în rezolvarea problemelor);
• Consiliere psihologică (acordarea de asistență specializată pentru o mai bună cunoaștere de sine, pentru constientizarea problemelor, nevoilor, aspiraţiilor, intereselor personale);
• Activități educaționale (sprijin în realizarea temelor, în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de scris, citit şi calcul aritmetic preponderent prin jocuri didactice şi exerciţii practic-aplicative);
• Activități recreative și de socializare (suport în dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală şi socială; educaţie prin metode diverse, formale şi informale (vizite la muzee, ieşiri la teatru, film, etc.);
• Sprijin material și financiar (asigurarea rechizitelor școlare, acordarea de ajutoare materiale și financiare de urgență familiilor beneficiare).
În anul 2015 au beneficiat de serviciile programului ”Centrul pentru Familie” un număr de 302 persoane dintre care 102 copii (84 elevi), 11 tineri adulți și 189 adulți (părinți și bunici).

Finanțator principal
The American Fund for Charities, U.S.A.“Asistenta sociala stradala”

a.Introducere


Scurta Descriere
Programul de asistenta sociala stradala este derulat permanent de A.S.I.S. din 1994, anul infiintarii asociatiei.
 Scopul sau este prevenirea si diminuarea fenomenului social cunoscut sub numele de « copiii strazii », la nivelul Municipiului Bucuresti.

b. Beneficiari
• Persoane (copii, adolescenti, adulti) si familii defavorizate care traiesc si/sau desfasoara activitati generatoare de venit in strada, permanent, temporar sau ocazional. Echipele de lucratori sociali stradali ale A.S.I.S. lucreaza lunar, in medie, cu cca. 60 de beneficiari.
• Aria teritoriala de acoperire a acestui program de asistenta sociala cuprinde: strazile si principalele intersectii stradale, pietele publice, zonele din vecinatatea marilor complexe comerciale, statiile de metrou, garile din Municipiul Bucuresti.

c. Obiective
• Identificarea si evaluarea nevoilor si problemelor cu care se confrunta toate categoriile de persoane defavorizate care traiesc in strada;
• Sustinerea procesului de integrare sociala a acestor categorii de persoane defavorizate, prin acordarea de servicii individualizate de asistenta si consiliere, atat pentru rezolvarea unor nevoi imediate ale beneficiarilor (acte personale, sanatate, adapost de urgenta), cat si pe termen mediu si lung (reintegrare in familie, educatie, loc de munca).

d. Rezultate
Proiect in derulare. Rezultatele vor fi afisate dupa incheierea anului 2013.(???)

e. Etape si Activitati
• Contactarea beneficiarului
• Informarea beneficiarului cu privire la resursele organizatiei si posibilitatile de sprijin
• Informarea beneficiarului cu privire la drepturile si responsabilitatile presupuse de acordarea serviciului/serviciilor sociale
• Evaluarea beneficiarului (vizita medicala, discutii cu el si cu persoane din anturajul sau) si a nevoilor sale (identificare, ierarhizare, evaluarea initiala a cunostintelor, interviuri cu beneficiarul, cu familia sa daca este posibil, cu persoane din  anturajul/ reteaua sociala a beneficiarului, interviuri motivationale)
• Obtinerea acordului beneficiarului pentru derularea activitatilor de asistenta si consiliere
• Intocmirea si semnarea unui plan personalizat de interventie in vederea integrarii sociale a beneficiarului, pornind de la aspiratiile sale, dar luand in considerare si posibilitatile reale de integrare in functie de caracteristicile sale individuale si de gradul de structurare al retelei de suport (inclusiv familia beneficiarului).
• La sfarsitul perioadei de acordare a serviciilor, beneficiarul este informat si consultat cu privire la posibilitatile si necesitatea mentinerii contactului, precum si la modalitatile efective de mentinere a acestui contact.
• Continuarea demersurilor de asistare a familiei - implicarea asociatiei in rezolvarea unor probleme specifice de asistare sociala cu care se confrunta familia si care ar putea influenta in sens negativ reintegrarea beneficiarului in familie (lipsa unor venituri decente in familie, o locuinta modesta, lipsa locului de munca, probleme cu politia sau cu alte autoritati, consumul de alcool sau violenta domestica sunt situatii care influenteaza negativ eforturile de integrare ale beneficiarului in familie).

f. Finantatori
The American Fund for Charities, U.S.A

Finantatori si Parteneri: 

Date de contact

 
Sediu ASIS
Aleea Moinești nr. 24, sector 6, București
Tel.: 021 323 3855
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Director executiv: Rodica Gregorian
 
Centru pentru Familie
Aleea Moinești nr. 24, sector 6, București
Tel.: 031 422 3535
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Responsabil Centru: Alexandra Avram
 

Galerie Foto

Pentru mai multe imagini accesati meniul Despre Noi / Galerie Foto..