Voluntariat                                                Donează acum 2% din Impozit                                                      Select language  

Centrul pentru familie

“Centrul pentru familie”

Adresa: Aleea Moinesti nr 24, sector 6, Bucuresti, Romania ( Zona Metrou Gorjului )
tel: 0314223535

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


« Centrul pentru familie » este un program lansat de A.S.I.S. în ultimul trimestru al anului 2007, continuat și dezvoltat an de an, care are în vedere dinamica realităților sociale și a nevoilor unor categorii defavorizate din București și a cărui metodologie de implementare valorifică experiența profesională acumulată anterior de lucrătorii noștri sociali.
Dacă în anii anteriori organizația noastră s-a ocupat prioritar de integrarea socială, prin proiecte personalizate, a tinerilor proveniți din sistemul de protecție a copilului, cât și a copiilor, adolescenților și tinerilor care trăiau în stradă, prin acest program, A.S.I.S. și-a extins inițial asistența și asupra familiilor acestor tineri, pentru a facilita reluarea relațiilor și eventuala lor reintegrare familială.

În prezent, programul se adresează:
• Familiilor defavorizate, care trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și crestere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate;
•  Familiilor în dificultate, în care existența unor probleme la nivelul familiei afectează dezvoltarea normală a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională;
• Părinților care necesită competențe/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu;
• Copiilor care au probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc.

Prin implementarea acestui program ne-am propus atingerea următoarelor obiective:
• Sprijinirea familiilor prin dezvoltarea de rețele/grupuri de suport;
• Consolidarea abilităților și cunoștintelor părinților privind îngrijirea și educarea copilului;
• Ameliorarea situațiilor de dificultate cu care se confruntă familiile beneficiare prin acordarea de sprijin material ;
• Creşterea gradului de conştientizare a comunității cu privire la importanța implicării membrilor săi în acțiuni ce au drept scop diminuarea apariției riscurilor care determină separarea copilului de familia sa;
• Implicarea permanentă de voluntari.
Intervenim prin oferirea următoarelor tipuri de servicii:
• Informare (realizarea de întâlniri și distribuirea de materiale promoționale si de informare  pentru familiile beneficiare, profesioniști și alți membri ai comunității în ceea ce priveste misiunea, serviciile oferite  de organizație și modalitățile de acces la acestea);
• Reprezentarea intereselor beneficiarului (acompanierea beneficiarilor pentru facilitarea accesului la serviciile și resursele la care au dreptul conform legii şi de care au nevoie);
• Consiliere școlară (acordarea de asistență psihopedagogică părinților și copiilor, având ca scop orientarea profesională și creșterea eficienței educative);
• Consiliere vocațională și orientare profesională (acordarea de asistență pentru o mai bună înțelegere a propriei persoane și a mediului profesional, astfel încât beneficiarul să poată corela propriile interese cu solicitările pieței muncii; sprijin în realizarea demersurilor necesare angajării, participarea la cursuri de calificare profesională);
• Consiliere socială; (acordarea de asistență pentru conştientizarea resurselor şi capacităţilor pentru rezolvarea problemelor personale şi interpersonale; identificarea unor soluţii pentru problemele constientizate; angajarea responsabila în rezolvarea problemelor);
• Consiliere psihologică (acordarea de asistență specializată pentru o mai bună cunoaștere de sine, pentru constientizarea problemelor, nevoilor, aspiraţiilor, intereselor personale);
• Activități educaționale (sprijin în realizarea temelor, în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de scris, citit şi calcul aritmetic preponderent prin jocuri didactice şi exerciţii practic-aplicative);
• Activități recreative și de socializare (suport în dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală şi socială; educaţie prin metode diverse, formale şi informale (vizite la muzee, ieşiri la teatru, film, etc.);
• Sprijin material  (asigurarea rechizitelor școlare, acordarea de ajutoare materiale și financiare de urgență familiilor beneficiare).
În anul 2015 au beneficiat de serviciile programului ”Centrul pentru Familie” un număr de 302 persoane dintre care 102 copii (84 elevi), 11 tineri adulți și 189 adulți (părinți și bunici).

Finanțator principal
The American Fund for Charities, U.S.A.

Finantatori si Parteneri: 

Date de contact

 
Sediu ASIS
Aleea Moinești nr. 24, sector 6, București
Tel.: 021 323 3855
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Director executiv: Rodica Gregorian
 
Centru pentru Familie
Aleea Moinești nr. 24, sector 6, București
Tel.: 031 422 3535
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Responsabil Centru: Alexandra Avram
 

Galerie Foto

Pentru mai multe imagini accesati meniul Despre Noi / Galerie Foto..