Voluntariat                 Donează acum 2% din Impozit                    buyandhelp.ro                                       Select language  

Legislatie

Documente legislative - accesati link-ul

• HOTĂRÂRE Nr. 449/2016 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
• ORDIN Nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
• Ordinul privind modificarea cap.1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap – publicată în Monitorul Oficial în data de 30.05.2013
• OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta de urgenta 70/2011
• HG nr. 920/2011 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662, din 27 septembrie 2010.
• Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006
•   
• Hotărâre nr. 23/2010 din 06/01/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
• Hotărâre nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007
• Hotărâre nr. 628/2009 din 20/05/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap "Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial"
• Hotărâre nr. 884/2009 din 29/07/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007
• Lege nr. 207/2009 din 02/06/2009  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
• Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Lege nr. 360/2009
• Lege nr. 359/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
• OUG pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
• Legea nr. 257/2008 - modificarea alin. (1) al art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;
• HG nr. 1662/2008, hotărâre privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii;
• HG nr. 1663/2008, hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament;
• HG nr. 1664/2008, hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
• HG nr. 1665/2008, hotărâre privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
• HG nr. 1682/2008, hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006.
• HOTARÂRE privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007 – martie 2008
• Convenţie din 17/07/2006
asupra relaţiilor personale care privesc copiii
• LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Emitent: Parlamentul
Publicat in: Monitorul Oficial nr. 1.006 din 18 decembrie 2006
Legislatie generala
• Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale
• Legea nr. 263 din 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor
• Legea nr. 272 din 2009 - modificarea legii creselor
• LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 (*actualizata*)
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
(actualizata pana la data de 30 martie 2006*)
Emitent: Parlamentul
• LEGE nr. 47 din 8 martie 2006
privind sistemul national de asistenta sociala
Emitent: ParlamentulPublicat in: Monitorul Oficial nr. 239 din 16 martie 2006
Legislatie protectie sociala
• INSTRUCȚIUNI de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare
• Ordinul privind modificarea cap.1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap – publicată în Monitorul Oficial în data de 30.05.2013
• Hotărâre nr. 23/2010 din 06/01/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
• Hotărâre nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007
• Hotărâre nr. 628/2009 din 20/05/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap "Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial"
• Hotărâre nr. 884/2009 din 29/07/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007
• Lege nr. 207/2009 din 02/06/2009  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
• Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Lege nr. 360/2009
• Lege nr. 359/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
• Lege nr. 7/2007, privind aprobarea OUG 148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;
• Lege nr.10/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
• Lege nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice-actualizată până la 17.10.2004;
• Lege nr. 17/2000 (**republicată**)(*actualizată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*) (actualizată până la data de 17 noiembrie 2008*)
• Lege nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (actualizată până la data de 26 iunie 2008);
• Lege nr.45/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
• Lege nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
• Lege nr.51/2008 pentru modificare alin.1 al art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
• Lege nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
• Lege nr. 61/1993, privind acordarea alocaţiei de stat pentru copil, (republicată)
• Lege nr.114/1996 privind locuinţele, actualizată până la data de 9 mai 2008;
• Lege nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
• Lege nr.144/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
• Lege nr.164/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale;
• Lege nr.208 din 15/1997 privind cantinele de ajutor social;
• Lege nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;
• Lege nr.217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familii cu modificările şi completările ulterioare;
• Lege nr. 275 din 10 octombrie 2007privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
• Lege nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
• Lege nr.343/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
• Lege nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;
• Lege nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior-actualizată 28.03.2008;
• Lege nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
• Lege nr.482/2006 privind acordarea trusoului pentru copii nou-născuţi;
• Hotărâre nr.11/09.01.2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi,prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
• Hotărâre nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.;
• Hotărâre nr.329/2003 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
• Hotarare nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
• Hotărârea Guvernului nr.463/2005 – pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.427/2001;
• Hotărâre nr. 522/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor,
• Hotărâre nr.577/2008, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 61/1993, privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii;
• Hotărâre nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.
• Hotărâre nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice;
• Hotărâre nr.1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale;
• Hotărâre nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
• Hotărâre nr.1.025/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;
• Hotărâre  nr.1.051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată;
• Hotărâre nr.1.149/2002 cu privire la Normele metodologice  de aplicare ale Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
• Ordonanţa de Urgenţă nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incazirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice cu modificarile si completarile ulterioare actualizată până la 05.11.2007;
• Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (actualizata pana la data de 20 august 2002*);
• Ordonanţa de Urgenţă nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă (actualizată până la data de 18 septembrie 2006*);
• Ordonanţa de Urgenţă nr.86/2008, pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
• Ordonanţa de Urgenţă nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia pentru susţinerea familiei monoparentale cu modificările şi completările ulterioare-actualizată până la 10.01.2008;
• Ordonanţa nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare cu modificările şi completările ulterioare-actualizată până la 16.07.2008;
• Ordonanţa de Urgenţă nr.148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, actualizată până la data de 20 ianuarie 2007;
• Norme metodologice din 27.09.2006 de aplicare a prevederilor O.U.G.nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare, pentru incazirea locuintei precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordin nr.62/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
•  Ordin nr.73/2005 pentru aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
• Ordin nr.90/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti si a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti;
• Ordin nr.205/2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de sanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
• Ordin nr.223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
• Ordin nr.246/27.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele varstnice;
• Ordin nr.383/2005 pentru aprobarea standadelor generale de calitate privind serviciile sociale si a modalitatii de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori;
• Ordin nr.762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap
• Ordin nr.920/2006 privind Procedura de lucru în vederea implementării prevederilor art.15(2) din Legea nr.416/2001si ale art. 32 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006;
• Ordin nr.976/2006 pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a Legii  nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;
Legislatie protectia copilului
• Ordin nr. 288/2006din 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
• Ordin nr. 286/2006 din 06/07/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie.
• Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului din 28 septembrie 1990;
• Lege nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23 iunie 2004-actualizată până la 10.01.2008;
• Lege nr.274 din 21 iunie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii;
• Lege nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei - modificată;
• OUG nr.102/2008, ordonanţa de urgentţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
• Lege nr. 144 din 4 mai 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;
• Lege nr.326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asitenţi maternali profesionişti;
• Lege 466/2004 Privind statutul profesiei de asistent social;
• Lege nr.448 din 6 decembrie 2006(**republicata**)(*actualizata*) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*) (actualizată până la data de 27.06.2008);
• Lege nr.84 din 24 iulie 1995 (**republicată**)(*actualizată*) Legea învăţământului (actualizată până la data de 18.07.2008);
• Lege nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
• Lege nr.117/04.05.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
• Rectificare nr.117 din 4 mai 2006 la Legea nr.117/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
• Hotărâre nr. 3/2007 privind indexarea cuantumului alocaţiei minime de plasament;
• Hotărâre nr.4/2007 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală;
• H.G.R. nr.457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitatilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie;
• Hotărâre nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul a.m.p.;
• Hotărâre nr.1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare;
• Hotărâre nr.1.128 din 18 septembrie 2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi a sumelor de bani pentru nevoi personale prevazute de Legea nr. 326/2003;
• Hotărâre nr.1295/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii;
• Hotărâre nr.1432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
• Hotărâre nr.1434/2004 din 02/09/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 23/09/2004;
• Hotărârea Guvernului nr.1435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
• Hotărâre nr.1437/2004 din 02/09/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 24/09/2004;
• Hotărâre nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parinţilor săi;
• Hotărâre nr.1439/2004 privind serviciile specializate destinate copiilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

Finantatori si Parteneri: 

Date de contact

 
Sediu ASIS
Aleea Moinești nr. 24, sector 6, București
Tel.: 021 323 3855
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Director executiv: Luciana Lăzărescu
 
Centru pentru Familie
Aleea Moinești nr. 24, sector 6, București
Tel.: 031 422 3535
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Responsabil Centru: Alexandra Avram
 

Galerie Foto

Pentru mai multe imagini accesati meniul Despre Noi / Galerie Foto..