Intervenție socială pe termen scurt pentru familiile defavorizate din strada Rodica

image


Finanțator: Sectorul 2 al Municipiului București
Durată: 09.08.2021 – 12.11.2021
Descrierea proiectului:
Proiectul propune o intervenție socială pe termen scurt în comunitatea marginalizată din str. Rodica, sectorul 2. Scopul intervenției este îmbunătățirea accesului la servicii medicale, de educație, sociale, de locuire etc. pentru membrii comunității, printr-o serie de activități individuale și de grup.

Echipa de proiect va începe cu cartografierea populației rezidente în zona țintă, căreia i se va face și o evaluare primară a nevoilor. Pe durata proiectului membrii echipei vor fi prezenți regulat în comunitate pentru oferirea de informații, consiliere socială, psihologică și juridică. Fiecărei familii/persoane în nevoie de asistență îi va fi alocat un referent de caz împreună cu care familia va face planul de intervenție și îl va aplica.

Persoanele cu un grad scăzut de autonomie vor fi acompaniate de referentii de caz la autorități și la diverși furnizori de servicii. Familiile și persoanele singure cu venituri mici vor primi sprijin material pe o perioadă limitată, în funcție de nevoi, până la obținerea serviciilor sau prestațiilor pentru care sunt eligibili.

Copiii vor beneficia de activități de educație extrașcolară și timp liber și, odată cu începerea anului școlar, le vor fi monitorizate rezultatele școlare, prezența și a comportamentul la clasă. Echipa de proiect va facilita comunicarea între copil, familie și cadrele didactice și-i va sprijini pe copii să-și îmbunătățească rezultatele și relațiile la școală.

Adulții vor beneficia de sesiuni de educație pentru sănătate care vor aborda teme legate de igienă, alimentație, contracepție, creșterea copiilor etc. de interes pentru participanți. Aceste sesiuni au ca scop îmbunătățirea condițiilor de igienă pentru copiii care trăiesc împreună cu familia în spații strâmte, cu un nivel ridicat de aglomerare.

Pentru a asigura suport comunității și după finalizarea proiectului, echipa va facilita crearea unei rețele de furnizori de servicii, care se va întâlni o data pe lună pentru soluționarea cazurilor identificate în str. Rodica. Aceste contacte vor fi disponibile și după terminarea finanțării și vor constitui o resursă pentru membrii comunității.

Rezultatele proiectului și modelul de intervenție folosit vor fi prezentate, analizate și promovate în cadrul unei conferințe de final de proiect, la care vor fi invitați furnizori de servicii sociale, medicale, de educație, juridice etc. alături de reprezentanți ai autorităților publice din București și Autoriatea finanțatoare.

CONFERINȚĂ

ASIS are plăcerea să vă invite la conferința de încheiere a proiectului Intervenție socială pe termen scurt pentru familiile defavorizate din strada Rodica. Evenimentul va avea loc vineri, 5 noiembrie, începând cu ora 10.00, pe platforma Zoom. Confirmarea participării se face prin e-mail la asis.sediu@gmail.com până joi, 4 noiembrie. 
Pe baza confirmării veți primi linkul de conectare.
Vă așteptăm!
Image

Meniu