,,VIP de la 14 Ani''

Perioadă de implementare: 2005 – 2006; finanțatori: Child Care Romania, United Way Romania.

Acest program a reprezentat o continuare in forma extinsa (pentru grupa de varsta 14 – 18 ani si peste 18 ani) a proiectului « VIP la 18 ani ». Activitatea de formare a deprinderilor de viata independenta la grupa de varsta 16 – 18 ani (PROIECTUL "VIP LA 18 ANI") a evidentiat necesitatea unei interventii mai timpurii pentru pregatirea cu succes a dezinstitutionalizarii.

Beneficiari:

  • tineri din centrele de plasament din sectoarele 5 si 6 din Bucuresti, precum si in structurile rezidentiale ale asociatiei ASIS (doua apartamente sociale si un centru/serviciu rezidential de deprinderi de viata), baieti si fete cu varste cuprinse intre 14 -18 ani si peste 18 ani;
  • personalul din centrele de plasament, persoane direct implicate in munca cu copiii - asistenti sociali, educatori / referenti / instructori - care isi desfasoara activitatea in institutiile rezidentiale respective.

Obiective:

  • Dezvoltarea unor deprinderi de viata independenta pentru integrarea sociala stabila a adolescentilor din grupul tinta.
  • Sustinerea procesului de integrare a acestor adolescenti printr-un pachet individualizat de servicii de asistenta si consiliere.
  • Imbunatatirea metodelor/practicilor personalului din centrele de plasament in vederea dezvoltarii si consolidarii timpurii a deprinderilor de viata independenta la copiii/adolescentii institutionalizati

Rezultate:

  • 80 de copii/tineri din centrele de plasament din sectoarele 5 si 6 din Bucuresti au participat la programul de pregatire pentru dezinstitutionalizare și au fost evaluati din perspectiva nevoilor lor de integrare in comunitate.
  • 32 de tineri dezinstitutionalizati sunt sprijiniti in mediul comunitar.
  • 22 de tineri au fost pregatiti pentru viata independenta. Ei sunt autonomi, locuiesc in afara institutiilor rezidentiale (centru de plasament sau structuri rezidentiale ale ASIS) si se intretin din retributie.
  • 38 de lucratori din centrele de plasament au fost instruiti, in cadrul sedintelor de lucru comune, pentru implementarea programului de dobandire a unor deprinderi de viata independenta in centrele de plasament.

Meniu