Servicii integrate pentru incluziunea romilor

Image


Finanțator: Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală
Durată: februarie 2022 – ianuarie 2024
Descrierea proiectului:
Creşterea gradul de incluziune al populaţiei de etnie romă din două comunităţi marginalizate, şi anume Barăci – Medgidia (judeţul Constanţa) şi comuna Gălbinaşi (judeţul Călăraşi), prin măsuri integrate, activităţi de abilitare şi prin acţiuni de combatere a discriminării

Image

Stiri media

Trenul speranței, de la Gălbinași la București

Trenul speranței, de la Gălbinași la București

La doar o oră distanță de București, câțiva profesori, psihologi și reprezentanți ai ONG-urilor, se luptă să rupă cercul vicios în care s-au pierdut șansele a zeci de generații de copii. Suntem în comuna Gălbinași, județul Călărași, iar sărăcia de aici pare o sentință cu care mulți dintre localnici s-au resemnat.
Abia coborâm din mașină și suntem abordați de un bărbat care însoțește o tânără mamă cu copilul în brațe. Ne întreabă dacă suntem de la ziar și ne roagă să o ajutăm pe femeie să primească o locuință de la primărie, fiindcă, de curând, a rămas văduvă, cu 6 copii mici.
Impresionați de poveste, o spunem mai departe cadrelor didactice cu care ne întâlnim la școală. Însă aflăm că scenariul nu este inedit, ci mai degrabă reprezentativ pentru comunitate. Aproximativ 50 de tinere mame de etnie romă din Gălbinași își cresc singure copiii, fiindcă bărbații fie le-au părăsit, le-au abuzat sau au plecat din comună.

Citeste mai mult...
Fundația Health Action Overseas România (HAO), în calitate de Promotor de Proiect, în parteneriat cu Asociația Curcubeul Cunoașterii (Medgidia), Asociația Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS) şi Primăria Gălbinași, implementează în perioada februarie 2022 – ianuarie 2024 proiectul multiregional “Servicii integrate pentru incluziunea romilor”. La buna derulare a acestuia colaborează, de asemenea, Primăria Municipiului Medgidia şi Şcoala Gimnazială nr. 1 din Gălbinaşi.
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 822.018 euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a creşte gradul de incluziune al populaţiei de etnie romă din două comunităţi marginalizate, şi anume Barăci – Medgidia (judeţul Constanţa) şi comuna Gălbinaşi (judeţul Călăraşi), prin măsuri integrate, activităţi de abilitare şi prin acţiuni de combatere a discriminării.
De serviciile oferite de echipa de proiect populaţiei de etnie romă din comunităţile amintite vor beneficia, în principal, 800 de persoane şi familii aflate în situaţii de vulnerabilitate, risc şi care se confruntă cu diverse forme de excluziune socială, 220 de persoane (adulţi, tineri, copii), în special femei şi tinere cu niveluri scăzute de conştientizare a drepturilor pe care le au, precum şi 80 de experţi şi lideri de etnie romă.
„Colegii mei vor merge în comunitate pentru discuţii individuale şi de grup cu potenţialii beneficiari, astfel încât aceştia să înţeleagă avantajele pe care le au în urma înscrierii în proiect. Ulterior, în urma verificării condiţiilor de eligibilitate, fiecare persoană care apelează la noi va beneficia de o evaluare iniţială, urmată de un plan personalizat, axat pe capacităţile şi dorinţele individuale şi care implică în mod activ beneficiarul de servicii și familia sa, şi de intervenţia unei echipe multidisciplinare (educaţie, ocupare, asistenţă socială), coordonate de un manager de caz. Aşadar, este vorba despre o abordare centrată nu numai pe nevoile persoanei, ci şi pe ceea ce ştie şi poate ea să facă”, declară Nicolae Dobrescu, director executiv HAO şi managerul proiectului amintit.
Aşadar, este vorba despre o abordare centrată nu numai pe nevoile persoanei, ci şi pe ceea ce ştie şi poate ea să facă”, declară Nicolae Dobrescu, director executiv HAO şi managerul proiectului amintit.
Concret, echipa de proiect va oferi celor 1.100 de beneficiari de etnie romă din grupul-ţintă amintit patru categorii de servicii. În primul rând, vorbim despre servicii de informare, consiliere şi acompaniere, inclusiv pentru dobândirea documentelor de indentitate şi obţinerea actelor de proprietate (în Gălbinaşi). O a doua categorie de servicii vizează segmentul educaţional şi de dezvoltare personală pentru copii şi adulţi, şi anume servicii de educaţie remedială şi educaţie prin lectură, învăţare şi joc, respectiv servicii de educaţie parentală, cursuri şi ateliere tematice pentru adulţi (prim ajutor, antidiscriminare, facilitare comunitară). De asemenea, oferim servicii de ocupare (profilare vocaţională, evaluare şi certificare competenţe profesionale obţinute pe căi non-formale sau informale, mediere pentru inserţia pe piaţa muncii), precum şi servicii pentru sănătate, inclusiv consultaţii medicale şi consiliere psihologică. Important de subliniat este faptul că dintre cele 1.100 de persoane, 300 vor beneficia de servicii integrate: educaţie, ocupare, locuire, sănătate. De asemenea, în cadrul proiectului va fi realizat un Ghid de accesare a bunurilor, serviciilor şi prestaţiilor într-un format uşor de citit şi înţeles de care vor beneficia 300 de persoane de etnie romă. Totodată, pentru tinerele de etnie romă va fi dezvoltat câte un grup de sprijin în fiecare localitate în care echipa noastră intervine.
În ceea ce priveşte combaterea discriminării, vor fi organizate vizite de informare la cel puţin 150 de instituţii şi organizaţii din cele două judeţe, pentru a identifica bunele practici în ceea ce priveşte lucrul cu persoanele de etnie romă, precum şi nevoile de formare în domeniu. În plus, 230 de specialişti şi voluntari din domeniile educaţiei, sănătăţii, ocupării, asistenţei sociale care lucrează cu persoane de etnie romă vor beneficia de sesiuni de formare privind dezvoltarea competenţelor în recunoaşterea şi combaterea discriminării segmentului de populaţie amintit. Totodată, în cadrul proiectului vor fi realizate un film documentar si un Ghid de bune practici de care vor beneficia angajaţii a 300 de primării din judeţele Constanţa şi Călăraşi.
Pentru creşterea coeziunii sociale, pe durata proiectului vom organiza în cele două comunităţi: expoziţii de fotografie, activităţi de voluntariat şi evenimente de tipul “vânătoarea de comori”, cu participarea populaţiei de etnie romă, dar şi a celei majoritare.
Despre Granturile SEE și Norvegiene
Granturile Spațiului Economic European (EEA) şi Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde euro între 1994 și 2014 și 2,8 miliarde euro pentru perioada de finanțare 2014-2021. Prioritățile pentru această perioadă sunt: inovația, cercetarea, educația și competitivitatea; incluziunea socială, ocuparea în rândul tinerilor și reducerea sărăciei; mediul, energia, schimbările climatice și reducerea emisiilor de carbon; cultura, societatea civilă, buna guvernare și drepturile fundamentale; justiția și afacerile interne. Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003. (www.eeagrants.ro).
Despre Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)
Este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care administrează scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate grupurilor dezavantajate și comunităților sărace și izolate și participă la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local. Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS: incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi), dezvoltare socio-economică, egalitate de șanse, combaterea sărăciei, dezvoltare comunitară, educație. În prezent, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, finanțat în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. (www.frds.ro).

Meniu