Școala Prietenă – un model de parteneriat între copii, profesori și părinți bazat pe dezvoltarea abilităților socio-emoționale la clasă

Acest material oferă o privire critică asupra modelului aplicat timp de 2 ani (2022 – 2023) de Asociația Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS) în Școala Ion Dumitriu, cu elevii de ciclu primar, părinții acestora și cadrele didactice. Proiectul a fost finanțat de United Way România.
Am pornit de la dificultățile părinților și cadrelor didactice de a gestiona comportamentele de adaptare la mediul școlar manifestate de către copii (refuz școlar, crize, dificultăți de concentrare a atenției și dificultăți de respectare a regulilor care guvernează clasa de elevi), cu efecte acasă, în relația celor mici cu membrii familiei și la școală, în relația cu învățătoarele și ceilalți colegi. Miza a fost îmbunătățirea adaptării școlare și astfel, a rezultatelor copiilor la clasă, dar și prevenirea izolării și abandonului școlar cauzate de dificultăți comportamentale.
Rezumatul proiectului: Ne-am propus să prevenim comportamentele dezadaptative ale copiilor din ciclul primar, care ar putea duce la izolare, bullying și violență printr-o serie de activități individuale și de grup desfășurate în Școala Ion Dumitriu și la sediul ASIS. Activitățile - destinate în special copiilor, dar și părinților și cadrelor didactice - au urmărit înțelegerea cauzelor comportamentelor, exemple de strategii pentru gestionarea acestor comportamente, expunerea copiilor la situații noi, care să le solicite exersarea și fixarea unor cunoștințe și abilități proaspăt învățate. În fiecare an de proiect, ASIS a lucrat cu 6 – 7 clase de ciclu primar, selectate de conducerea școlii pe criteriul dificultăților cadrelor didactice de a gestiona clasele respective. În fiecare dintre clasele selectate pentru intrarea în proiect au fost copii cu nevoi speciale.