Politica de protectia datelor personale si confidențialitatea in cadrul ASIS

STANDARDE DE CONFIDENŢIALITATE

În cadrul Asociatiei « Sprijinirea Integrării Sociale », în conformitate cu prevederile UE din data de 25 mai 2018, promovăm proceduri și standarde de confidențialitate și de protecție a datelor personale ale clienților atât în mediul virtual, baze de date și transferul datelor personale cât și în ceea ce priveste arhivarea și conservarea datelor personale ale clienților în dosarele de caz.

rele de caz.

In acest sens asiguram toti beneficiarii de faptul ca vom respecta drepturile lor astfel :

  1. Dreptul beneficiarului la intimitate si confidentialitate  va fi respectat in toate demersurile intreprinse . Informatiile confidentiale pot fi dezvaluite numai cu consimtamantul clientului acordat prin « contractul de confidentialitate » sau a unei persoane legal autorizate sa consimta in numele acestuia.
  2. Informatiile confidentiale pot fi divulgate numai in conditii limita , in interesul clientului (pentru a preveni “ranirea” unui beneficiar sau a unei terte persoane). In toate cazurile, trebuie sa fie dezvaluite numai acele informatii care sunt direct legate de scopul dorit.
  3. Dosarele clientilor vor fi stocate intr-un loc sigur astfel incat acestea sa nu fie accesibile persoanelor care nu au acces la ele. Un dosar poate fi consultat de o persoana care nu este autorizata, doar cu acordul expres al beneficiarului.
  4. Prin persoana “neautorizata” sa aiba acces la informatii confidentiale despre beneficiar se intelege si colegii de echipa, acestia trebuind sa fie tinuti la curent doar cu informatii generale, care tin de regulamentul de ordine interioara, sau de protectia lor sau a altor beneficiari.

 

Întreruperea serviciului din motive de confidentialitate

Articole si prevederi din cadrul procedurilor specifice

Art. VI.1. Relatia dintre psihologi si beneficiarii serviciilor lor este adesea o relatie foarte sensibila ce necesita realizarea unei aliante pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii profesionale, motiv pentru care confidentialitatea este obligatorie. Atunci când din motive ce nu pot fi evitate, psihologul nu mai poate pastra confidentialitatea, acesta va înceta sa mai ofere serviciul respectiv.

Protejarea confidentialitatii

Art. VI.2. Psihologii vor proteja confidentialitatea tuturor informatiilor adunate în timpul activitatilor lor profesionale si se vor abtine de la dezvaluirea informatiilor pe care le detin despre colegi, clientii colegilor, studenti si membrii organizatiilor, exceptie facând situatiile: pentru protectia sanatatii publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea savârsirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlaturarea urmarilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte. Divulgarea, de catre psihologi, a unor date care le-au fost încredintate sau de care au luat cunostinta în virtutea profesiei, daca aceasta este de natura a încalca clauza de confidentialitate, este interzisa.

Limitele confidentialitatii

Art. VI.3. Psihologii clarifica ce masuri se vor lua pentru protejarea confidentialitatii si ce responsabilitati familiale, de grup ori comunitare au pentru protejarea confidentialitatii, atunci când desfasoara activitati de cercetare sau ofera servicii. Înainte de primirea consimtamântului psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidentialitatii si conditiile în care acesta poate fi încalcat, precum si asupra utilizarii posibile a informatiilor rezultate în urma activitatii sale.

Dezvaluirea de informatii

Art. VI.4. Psihologii pot împartasi informatiile confidentiale cu altii numai cu consimtamântul celor vizati ori de o asa maniera încât cei vizati sa nu poata fi identificati, exceptie facând situatiile justificate de lege sau în circumstante de iminenta sau posibila vatamare fizica sau crima.

Confidentialitatea de colaborare

Art. VI.5. În cazul în care cu acelasi client lucreaza doi psihologi în acelasi timp, acestia vor colabora pe cât posibil, fara restrictii de confidentialitate, exceptie facând situatia în care exista o opozitie clara din partea clientului în acest sens. De asemenea personalul auxiliar va pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces prin natura activitatiilor sale.

Utilizarea informatiilor

Art. VI.6. Rezultatele, documentarile si notitele psihologului pot fi folosite numai într-o formula care pastreaza cu rigurozitate anonimatul.

Confidentialitatea fata de terti

Art. VI.7. În cazul în care exista terti implicati în activitatea profesionala a psihologului, acesta va clarifica cu partile implicate limitele confidentialitatii, conditiile de pastrare a confidentialitatii si nu va da curs nici unei solicitari, venite de la o terta parte în dezvaluirea de informatii confidentiale, decât în conditiile respectarii legi si limitelor confidentialitatii.

 

De cele mai multe ori, se intră în contact cu documente care reprezintă diferite nivele de interes pentru beneficiar. Adesea, beneficiarul își exprimă verbal dezaprobarea ca o parte din documentele “personale” din dosar să nu fie făcute publice; asistentul social trebuie să țină cont de această părere. Dar, există situații în care beneficiarul nu conștientizează faptul că anumite documente personale, o dată făcute publice i-ar aduce atingere și discomfort. În aceste situații, asistentul social trebuie să fie reflexiv și să anticipeze efectele unui astfel de gest, punând în balanță avantajele și dezavantajele pentru soluționarea cazului. Este posibil ca “deconspirarea” beneficiarului prin prezentarea publică a anumitor documente să provoace inhibiții și bariere de comunicare între acesta și asistentul social și să afecteze negativ imaginea beneficiarului.

 

Protectia datelor in programe specifice – STREET / Asistență Stradală

Programul Asistenta Stradala asigură păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor privind beneficiari.

 Personalul Programului AS păstrează confidenţialitatea asupra datelor personale ale beneficiarului în relaţia cu alte persoane şi instituţii/organizaţii, cu excepţia organelor de inspecţie şi control, organelor de poliţie şi procuratură şi altor instituţii  prevăzute de lege.

Registrele de evidenţă a beneficiarilor şi fişele beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens.

Registrele de evidenţă a beneficiarilor şi fişele beneficiarilor  se păstrează în condiţii de siguranţă care permit păstrarea  confidenţialităţii cu privire la datele personale.

 

ANEXA

CONTRACT DE CONFIDENȚIALITATE

 

Între__________________________în calitate de asistent social- reprezentant al Asociației Sprijinirea Integrarii Sociale,

și ____________________________în calitate de beneficiar al serviciului social s-a stabilit următoarea înțelegere:

Asistentul social se angajează să respecte dreptul la intimitate și să nu comunice în exterior, fără acordul beneficiarului, informații care se referă la viața personală a acestuia.

Asistentul social se angajează ca în relația de muncă cu ceilalți membri ai echipei să se respecte dorința beneficiarului în privința comunicării informațiilor ce vizează viața personală a beneficiarului.

 

Beneficiarul se angajează să notifice în scris datele/informațiile conținute în propriul dosar pentru care pastrează o strictă confidențialitate.

Data:______________

                             Asistent social                                                                        Beneficiar

 

                               ___________________________                              ___________________________

Contractul de confidentialitate - proceduri

Asistentul social are obligația să-l informeze pe beneficiar cu privire la dreptul lui la intimitate și în ceea ce privește confidențialitatea informațiilor personale.

Beneficiarul hotărăște asupra căror informații asistentul social are obligația să respecte această decizie.

CONTRACTUL DE CONFIDENȚIALITATE este semnat de asistentul social și beneficiar (doar după ce a înțeles ce reprezintă acest contract).

Contractul de confidențialitate este semnat în același timp cu CONTRACTUL DE ASISTENȚĂ.

 

Prevederi si recomandari – drepturile beneficiarilor

Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?


Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

Dreptul la informație – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.

Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese.

Dreptul la rectificare – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale care sunt inexacte sau incomplete.

Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.

Dreptul de a restricționa procesarea – adică în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.

Dreptul de a se opune procesării – adică în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.

Dreptul de a se opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții față de procesarea automată, inclusiv de profilare; și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept îl puteți exercita ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează în mod semnificativ.

Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale într-un format care poate fi citit de computer sau, dacă este posibil, ca un transfer direct de la un procesor la altul.

Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care aveti o solicitare sau o nemultumire, vă vom oferi un motiv pentru motivul actiunilor specifice care fac obiectul plangerii. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.

Dreptul la ajutorul autorității de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.

Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul să retrageți orice consimțământ dat pentru procesarea datelor dvs. personale.

Contactează-ne

Îți poți exercita drepturile prin simpla trimitere a unei solicitări către ASIS

  • prin poștă – Bld.Corneliu Coposu nr 4, Bl.105a, sc.4, ap.94, sector 3 Bucuresti
  • sau prin email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Trebuie să știți că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi începând cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa https://www.asis-ong.ro

 

Meniu