Proiecte finalizate

Asistență și Sprijin pentru Integrarea Socială a Tinerilor și Adolescenților defavorizati

“ASISTA”; perioadă de implementare: 2001 – 2002; finanțator: Child Care România - UK
Scopul proiectului a fost integrarea sociala completă și stabilă a tinerilor și adolescenților dezavantajati (fosti copii ai strazii si tineri proveniti din centrele de plasament).
Prin acest proiect, ASIS a oferit beneficiarilor săi următoarele servicii: asistență socială stradală, centru rezidential, apartamente sociale si asistență post-integrare.
Metoda utilizată a fost lucrul cu fiecare beneficiar în cadrul unor programe personalizate de integrare adaptate nevoilor, posibilităților și aspirațiilor fiecărui tânăr.

Beneficiari: 240 tineri, baieti si fete, din grupa de varsta 16 – 22 de ani, din care:

179 de tineri care traiau in strada sau care urmau sa paraseasca institutiile de protectie;

27 de tineri in centrul rezidential;

13 tineri in apartamentele sociale;

21 de tineri care au absolvit programul ASIS in anul proiectului.

Rezultate:

 • 179 tineri asistați, din care 143 băieți și 36 fete;
 • 33 tineri sprijiniți să-și găsească loc de muncă;
 • 45 tineri tratați medical;
 • 10 tineri reintegrați în familii;
 • 5 tineri au absolvit un curs vocational;
 • 14 tineri au continuat studiile;
 • 17 tineri sunt independenți în urma proiectului.

 

Pe propriile picioare; perioadă de implementare: 2002 – 2003; finanțator: USAID – World Learning ChildNet Program

Scopul proiectului a fost integrarea sociala rapida, completa si stabila a tinerilor din grupul tinta, prin programe educative personalizate la nivelul fiecarui tanar beneficiar. Proiectul s-a desfășurat în centrele de plasament din sectoarele 5 si 6 din Bucuresti precum si in structurile rezidentiale ale asociatiei ASIS (centrul rezidential de deprinderi de viata si apartamentul social pentru fete).
Beneficiari: tineri si tinere provenind din centrele de plasament din Sectoarele 5 si 6 ale Capitalei, din grupa de varsta 16 – 18 ani, selectati in principal pe baza dorintei lor de a se integra social si de a duce o viata autonoma

.Rezultate:

 • 31 de tineri (24 baieti si 7 fete) incluși în program au beneficiat de asistență acordată pe parcursul acestuia
 • 21 tineri au devenit autonomi, întretinandu-se din retributie si domiciliind in afara centrului rezidential, respectiv a apartamentului social pentru fete.

 


Asistență Socială Stradală; perioadă de implementare: 2004 – 2005; finanțator: UNICEF Romania
Scopul programului a fost continuarea si dezvoltarea activitatilor de asistenta sociala stradala practicate de ASIS inca din anul 1994 pentru copiii si adolescentii dezavantajati care își organizeaza viața în stradă permanent, temporar sau ocazional, pentru a-i ajuta să conștientizeze riscurile implicate de viața în stradă, pentru a-i pregăti să adopte un alt mod de viață și pentru a-i reintegra/ integra stabil în societate.

Activitatea echipei stradale s-a desfasurat în următoarele zone din Bucuresti: Tineretului, Universitate, Gara de Nord, Regie, Grozăvești, Iancului și Dristor.

Beneficiari: copii ai străzii și adolescenți în vârstă de până la 21 de ani care își organizează viața în stradă permanent, temporar sau ocazional.

Rezultate:

 • 4 seminarii/întâlniri de lucru cu reprezentanții majorității institutiilor interesate, (media de participant/seminar: 20 de persoane), prin care: s-a ajuns la o mai buna intelegere a caracteristicilor actuale ale fenomenului “copiilor strazii”, schimb de informatii si de expertiza de teren, s-a inceput construirea unui sistem electronic de inregistrare a cazurilor copiilor strazii;
 • 216 adolescenti (63 fete si 153 baieti) au fost informati despre: drepturile pe care le au, riscurile pe care le implica viata in strada si posibilitatile de integrare in societate;
 • 196 intervenții în stradă, din care: 53 interventii medicale; 30 interventii pentru obtinerea documentelor de indentitate; 16 interventii de plasament; 52 investigatii sociale; 37 interventii pentru inscriere la scoala/cursuri; 8 interventii pentru cautarea unui loc de munca;
 • 24 familii sprijinite material;
 • 32 copii (re)integrați: 24 în familii, 4 în instituții de stat, 4 în structurile rezidențiale ale ASIS;
 • 4 copii plasați în centre de urgență;
 • 33 copii au participat la excursiile organizate în iulie și septembrie 2004;   

 


VIP la 18 Ani; perioadă de implementare: 2004 – 2005; finanțator: USAID – World Learning – ChildNet Program

Obiective:

 • Reducerea cu 50 a numarului copiilor din institutiile rezidentiale din Bucuresti
 • Imbunatatirea practicii de formare si consolidare a unor deprinderi de viata autonoma la copiii aflati in centrele de plasament
 • Cresterea numarului serviciilor alternative prin promovarea programelor de formare de deprinderi de viata si a apartamentelor sociale in Bucuresti

Beneficiari:

 • tineri din centrele de plasament din sectoarele 5 si 6 din Bucuresti precum si din structurile rezidentiale ale asociatiei ASIS (trei apartamente sociale si un centru/serviciu rezidential de deprinderi de viata), băieți și fete cu vârste cuprinse între 16-18 ani (până la împlinirea vârstei de 19 ani);
 • personalul din centrele de plasament participant la sesiunea de formare, persoane direct implicate in munca cu copiii - asistenti sociali, educatori/referenti/instructori.

Rezultate:

 • 334 tineri beneficiari, dintre care 61 au parasit centrele de plasament, fiind inclusi in programele rezidentiale ale asociatiei;
 • 54 de tineri dintre cei 61 mentionati mai sus au absolvit programul. Ei au devenit autonomi, locuind in afara institutiilor rezidentiale (centru de plasament sau structuri rezidentiale ale ASIS) și intretinandu-se din retributie;
 • 611 intalniri/cursuri, dintre care 571 cu copii si 40 cu voluntari si cu personalul direct implicat in munca cu copiii din centrele de plasament;
 • 48 de lucratori din centrele de plasament au fost instruiti direct (38 au participat la sesiunea de formare si 10 au fost instruiti conform noii strategii de formare) pentru implementarea programului de dobandire a unor deprinderi de viata independenta in centrele de plasament;
 • 38 de lucratori din centrele de plasament au fost pregatiti pentru a replica cu succes programul de dobandire a unor deprinderi de viata independentă.

 

VIP de la 14 Ani; perioadă de implementare: 2005 – 2006; finanțatori: Child Care Romania, United Way Romania.

Acest program a reprezentat o continuare in forma extinsa (pentru grupa de varsta 14 – 18 ani si peste 18 ani) a proiectului « VIP la 18 ani ». Activitatea de formare a deprinderilor de viata independenta la grupa de varsta 16 – 18 ani (PROIECTUL "VIP LA 18 ANI") a evidentiat necesitatea unei interventii mai timpurii pentru pregatirea cu succes a dezinstitutionalizarii.

Beneficiari:

 • tineri din centrele de plasament din sectoarele 5 si 6 din Bucuresti, precum si in structurile rezidentiale ale asociatiei ASIS (doua apartamente sociale si un centru/serviciu rezidential de deprinderi de viata), baieti si fete cu varste cuprinse intre 14 -18 ani si peste 18 ani;
 • personalul din centrele de plasament, persoane direct implicate in munca cu copiii - asistenti sociali, educatori / referenti / instructori - care isi desfasoara activitatea in institutiile rezidentiale respective.

Obiective:

 • Dezvoltarea unor deprinderi de viata independenta pentru integrarea sociala stabila a adolescentilor din grupul tinta.
 • Sustinerea procesului de integrare a acestor adolescenti printr-un pachet individualizat de servicii de asistenta si consiliere.
 • Imbunatatirea metodelor/practicilor personalului din centrele de plasament in vederea dezvoltarii si consolidarii timpurii a deprinderilor de viata independenta la copiii/adolescentii institutionalizati

Rezultate:

 • 80 de copii/tineri din centrele de plasament din sectoarele 5 si 6 din Bucuresti au participat la programul de pregatire pentru dezinstitutionalizare și au fost evaluati din perspectiva nevoilor lor de integrare in comunitate.
 • 32 de tineri dezinstitutionalizati sunt sprijiniti in mediul comunitar.
 • 22 de tineri au fost pregatiti pentru viata independenta. Ei sunt autonomi, locuiesc in afara institutiilor rezidentiale (centru de plasament sau structuri rezidentiale ale ASIS) si se intretin din retributie.
 • 38 de lucratori din centrele de plasament au fost instruiti, in cadrul sedintelor de lucru comune, pentru implementarea programului de dobandire a unor deprinderi de viata independenta in centrele de plasament.


SFAT; perioadă de implementare: 2006; finanțator: UNICEF România
Proiectul s-a desfasurat sub forma unor cursuri teoretice si practice tinute in incinta Centrului rezidential al ASIS. Tematica cursurilor a fost alcatuita in scopul de a facilita integrarea sociala a tinerelor beneficiare, și a constat în:

 • job-club;
 • aprovizionare si pregatirea hranei;
 • igiena, contraceptie si consiliere familiala;
 • cultura civica;
 • cursuri de calificare in diverse meserii, organizate de firme acreditate de Ministerul Muncii.

Beneficiari: tinere provenite din centrele de plasament din Bucuresti, cu varsta cuprinsa intre 17 si 22 de ani.

Scop: facilitarea integrarii sociale si profesionale a tinerelor provenite din institutiile de stat.   


Servicii sociale de formare a deprinderilor de viata independenta la tinerii defavorizati; perioadă de implementare: 2006 - 2007; finanțator: American Fund for Charities, U.S.A., United Way Romania.

Scopul proiectului a fost integrarea sociala completa si stabila a tinerilor din zonele stradale din Bucuresti: Tineretului, Grozavesti, Cora-Militari, Universitate, precum si din structurile rezidentiale ale ASIS: apartamentul social pentru baieti si apartamentul social pentru fete.
Beneficiari: tineri si tinere din centrele de plasament din Sectoarele 5 si 6, tineri fara adapost din zonele de contact mentionate, baieti si fete cu varste cuprinse intre 15-18 ani si peste 18 ani, la care s-au adaugat familii fara adapost cu copii minori in intretinere.

Scop: formarea si consolidarea unor deprinderi de viata independenta la tinerii beneficiari și în final integrarea profesionala a tinerilor din grupul tinta.


Rezultate:

 • 24 (106%) de tineri/ tinere din centre de plasament au fost inclusi in structurile rezidentiale ale ASIS (15 baieti si 9 fete);
 • 8 tineri/ tinere din centre de plasament si-au continuat studiile;
 • 19 (101%) tineri/tinere din centre de plasament domiciliau in afara apartamentului la sfarsitul proiectului;
 • 243 intervenții (medicale, obtinere acte, vizite la locul de munca, anchete sociale, demersuri pentru angajare, demersuri de identificare gazda).
 • 113 tineri fără adăpost au fost contactati in zonele mentionate (55 baieti si 58 fete cu varste cuprinse intre 15 -18 ani si peste 18 ani), din care 86 beneficiari directi, pentru care au fost efectuate un numar total de 115 demersuri.


Sunt cetatean, îmi cunosc drepturile!; perioadă de implementare: 2008 – 2011; finanțatori: Departamentul de Stat al SUA, prin intermediul Ambasadei SUA la Bucuresti (in cadrul programului „Democracy Commission Small Grants”), American Fund for Charities
Scopul proiectului a fost constientizarea si promovarea drepturilor copilului in scoli, in centre de plasament/ apartamente sociale, precum si la nivelul comunitatilor locale din Bucuresti si din cateva localitati limitrofe, cu participarea creative și nemijlocită a copiilor.
Etapa pilot a proiectului a fost derulata cu succes in perioada 01.09.2008 – 31.08.2009, in Sectoarele 3, 5 si 6 din Bucuresti. Rezultatele excelente obtinute au determinat finantatorii sa sustina extinderea proiectului, pe parcursul a inca doi ani (01.11.2009 – 31.12.2011), in celelalte sectoare ale Bucurestiului (1, 2 si 4), precum si in patru localitati limitrofe (Ciorogarla, Dragomiresti Vale, Magurele, Rosu – Chiajna).

Beneficiari:

 • adolescenti din grupa de vârstă 14 – 18 ani, baieti si fete, din centre de plasament si licee tehnice/ grupuri scolare industriale din zonele de derulare a proiectului;
 • adulti implicati in educatia si protectia copiilor: lucratori sociali, consilieri educationali si profesori, parintii elevilor, personalul Directiilor de asistenta asociala si protectia copilului (DGASPC);
 • studenti voluntari;
 • membri ai comunitatilor locale.

Obiective:

 • cresterea nivelului cunostintelor si abilitatilor profesionale ale persoanelor responsabile cu protectia copilului
 • organizarea unor echipe de adolescenti lideri de opinie, promotori ai drepturilor copilului in randurile colegilor lor de scoala/ centre de plasament
 • cresterea gradului de constientizare a copiilor privind drepturile lor printr-o campanie de informare si promovare a Drepturilor Copilului, derulata in scoli si centrele de plasament
 • promovarea drepturilor copilului la nivelul comunitatii, cu participarea directa a copiilor.

Rezultate:

 • 63 de adulţi, profesionişti în domeniul educaţiei, al asistenţei sociale şi al protecţiei copilului au fost formaţi ca formatori
 • 432 de adolescenti din instituţiile educaţionale implicate în proiect au fost formaţi ca promotori de drepturi ale copilului
 • 943 de elevi din grupa de varsta vizată de proiect au fost informaţi despre drepturile şi responsabilităţile copilului de către colegii lor promotori de drepturi
 • 589 de profesori şi părinti, precum şi 12.000 de membri ai comunitătilor locale în care s-a derulat proiectul au fost informaţi despre drepturile copilului şi responsabilităţile aferente ale adulţilor.Meniu