Obiective ASIS

  • Creșterea calității vieții persoanelor defavorizate;
  • Formarea și consolidarea deprinderilor de viață autonomă/independentă necesare (re)integrării sociale a persoanelor defavorizate;
  • Formarea de rețele de asistență în comunitate prin parteneriate cu instituții ale statului și furnizori privați de bunuri și servicii;
  • Îmbunătățirea gradului de informare a membrilor comunității despre nevoile și drepturile copilului și ale persoanelor defavorizate în scopul creării unui mediu mai tolerant și mai suportiv;
  • Îmbunătățirea continua a calității serviciilor oferite persoanelor în dificultate;
  • Documentarea și monitorizarea marginalizării sociale.

Meniu