,,VIP la 18 Ani''

Perioadă de implementare: 2004 – 2005; finanțator: USAID – World Learning – ChildNet Program

Obiective:

  • Reducerea cu 50 a numarului copiilor din institutiile rezidentiale din Bucuresti
  • Imbunatatirea practicii de formare si consolidare a unor deprinderi de viata autonoma la copiii aflati in centrele de plasament
  • Cresterea numarului serviciilor alternative prin promovarea programelor de formare de deprinderi de viata si a apartamentelor sociale in Bucuresti

Beneficiari:

  • tineri din centrele de plasament din sectoarele 5 si 6 din Bucuresti precum si din structurile rezidentiale ale asociatiei ASIS (trei apartamente sociale si un centru/serviciu rezidential de deprinderi de viata), băieți și fete cu vârste cuprinse între 16-18 ani (până la împlinirea vârstei de 19 ani);
  • personalul din centrele de plasament participant la sesiunea de formare, persoane direct implicate in munca cu copiii - asistenti sociali, educatori/referenti/instructori.

Rezultate:

  • 334 tineri beneficiari, dintre care 61 au parasit centrele de plasament, fiind inclusi in programele rezidentiale ale asociatiei;
  • 54 de tineri dintre cei 61 mentionati mai sus au absolvit programul. Ei au devenit autonomi, locuind in afara institutiilor rezidentiale (centru de plasament sau structuri rezidentiale ale ASIS) și intretinandu-se din retributie;
  • 611 intalniri/cursuri, dintre care 571 cu copii si 40 cu voluntari si cu personalul direct implicat in munca cu copiii din centrele de plasament;
  • 48 de lucratori din centrele de plasament au fost instruiti direct (38 au participat la sesiunea de formare si 10 au fost instruiti conform noii strategii de formare) pentru implementarea programului de dobandire a unor deprinderi de viata independenta in centrele de plasament;
  • 38 de lucratori din centrele de plasament au fost pregatiti pentru a replica cu succes programul de dobandire a unor deprinderi de viata independentă.

Meniu