Convocare Adunare Generala II / 28 februarie 2019

Se convoacă Adunarea Generală  a membrilor Asociației  joi 28 februarie 2019, ora 16:00, la sediul asociației din  Aleea Moinești 24, sector 6,  București

Ordinea de zi:
1. Situația membrilor asociației  ( primiri, retrageri, excluderi )  
2. Alegerea Președintelui și a noului Consiliu Director
3. Raport de activitate 2018
4. Analiza si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018
5. Alte subiecte propuse la deschiderea ședinței.

Meniu